Και... φτάσαμε στην Τρίτη

Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου 2016

Πολλαπλασιασμός διψήφιου με μονοψήφιο αριθμό 2

Σήμερα ασχοληθήκαμε με την προπαίδεια του 12. 
Δε θα την αποστηθίσουμε (εξάλλου ξέρουμε σχεδόν όλοι να βρίσκουμε τα γινόμενα του 12 μέχρι τις 5 φορές και επίσης μάθαμε να βρίσκουμε εύκολα και τις 10 φορές για όλους τους αριθμούς). 
Για τα υπόλοιπα γινόμενα οποιουδήποτε διψήφιου αριθμού με μονοψήφιο, μάθαμε να χρησιμοποιούμε ένα "κολπάκι".

π.χ.  Θέλω να βρω το γινόμενο 8Χ12.
        Χωρίζω τον διψήφιο σε δεκάδες και μονάδες ↦  10 + 2.
        Πολλαπλασιάζω χωριστά με το 8 τις δεκάδες και τις μονάδες  ↦  
        8 Χ 10 = 80 και 8 Χ 2 = 16.
        Και στο τέλος προσθέτω τα 2 γινόμενα  ↦ 80 + 16 = 96Η παρουσίασηΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου