Και... φτάσαμε στην Τρίτη

Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2017

Προς τον πολλαπλασιασμό (II)

Συνεχίσαμε σήμερα τους πολλαπλασιασμούς με διψήφιους. Είδαμε επίσης και τον τρόπο που θα πολλαπλασιάζουμε έναν τριψήφιο αριθμό με έναν μονοψήφιο. 
Πάλι εργαστήκαμε και στο Βιβλίο και στο Τετράδιο Εργασιών.

Η παρουσίαση
Για το σπίτι έχουμε τις 2 ασκήσεις (2 και 3) που σημειώσαμε στο Τετράδιο εργασιών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου